Σχολείο Σχεδίασης Ειδικών Επιχειρήσεων

 ▪Εκπαίδευση Στελεχών των Ειδικών Δυνάμεων της Ουκρανίας 9-11-2021   Σχολείο Σχεδίασης Ειδικών Επιχειρήσεων (Special Operations Task Groups Staff/ Planning Course – SOTG/Planning Course) διεξήχθη υπό την Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ στο Στρατόπεδο «ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΝΣΚΗ» στη Νέα Πέραμο Αττικής. Συμμετείχαν 15 στελέχη της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΕΕ) της Ουκρανίας. Το σχολείο έλαβε χώρα από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021.  Η εν λόγω εκπαίδευση αφορά στη διαδικασία λήψης απόφασης κατά την σχεδίαση Ειδικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ, και αποσκοπεί στην επαύξηση του επιπέδου της συνεργασίας και της συναντίληψης των Ενόπλων Δυνάμεων της … Συνεχίστε την ανάγνωση  Σχολείο Σχεδίασης Ειδικών Επιχειρήσεων