Διοίκηση Ναυτικού ▪Εκπαίδευση Προσωπικού της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Ασθενοφόρων στα Θαλάσσια Σωστικά Μέσα

4-5-2023

Η Διοίκηση Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς, οργάνωσε και πραγματοποίησε στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα Λεμεσού, εκπαίδευση στα θαλάσσια σωστικά μέσα, του προσωπικού της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, που επανδρώνει Πλωτά Μέσα κατά την εκτέλεση επιχειρήσεων Ε-Δ το διήμερο 2 και 3 Μαΐου 2023 στο πλαίσιο της συνεργασίας των υπηρεσιών που υλοποιούν τα Σχέδια Έρευνας – Διάσωσης (Ε-Δ) «ΝΕΑΡΧΟΣ» και «ΤΕΥΚΡΟΣ».

Η εκπαίδευση περιλάμβανε θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα που αφορούσαν στις διαδικασίες που εφαρμόζονται κατά την εγκατάλειψη πλοίου, την ορθή χρήση του διασωστικού εξοπλισμού, καθώς και την επιβίωση στο θαλάσσιο περιβάλλον μέχρι την περισυλλογή.

Επίσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΦ, συμβάλει στη βελτίωση των δυνατοτήτων των υπηρεσιών που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις Ε-Δ, προάγοντας παράλληλα το επίπεδο εκπαίδευσης, συναντίληψης και διαλειτουργικότητας.

φωτ.ΓΕΕΦ