Έφεδροι και Εθνοφύλακες εκπαιδεύονται διαρκώς από την Εθνική Φρουρά

24-4-2023

Βολές μάχης και επιχειρησιακή εκπαίδευση στα αντικείμενα των ειδικοτήτων των εφέδρων και εθνοφυλάκων εκτελούνται κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων που συνεχίζονται στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της εκπαίδευσης σε όλους τους Σχηματισμούς της Εθνικής Φρουράς.

Παράλληλα, αριθμός εφέδρων και εθνοφυλάκων συμμετέχει σε επιχειρησιακές αξιολογήσεις, καθώς και σε Τακτικές Ασκήσεις Μετά Στρατευμάτων στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα.

φωτ.ΓΕΕΦ