Ετήσια Σύνοδος Αρχηγών Χερσαίων Δυνάμεων κρατών – μελών FINABEL ▪Συμμετείχε ο Υπαρχηγός Εθνικής Φρουράς

9-4-2023

Η ετήσια Σύνοδος των Αρχηγών Χερσαίων Δυνάμεων των κρατών–μελών (ΚΜ) του Οργανισμού FINABEL πραγματοποιήθηκε από 4 έως 5 Απριλίου 2023 στη Λετονία. Συμμετείχε ο Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Λουκάς Χατζημιχαήλ.

Σε αυτήν, συμμετείχαν Αρχηγοί των Χερσαίων Δυνάμεων των ΚΜ ή εκπρόσωποί τους, καθώς και οι αντίστοιχοι Βασικοί Στρατιωτικοί Εμπειρογνώμονες. Επιπλέον παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από διάφορους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και του ΝΑΤΟ.

φωτ.ΓΕΕΦ

Κατά τη Σύνοδο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΓΕΕΦ, συζητήθηκαν οι προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά κράτη λόγω της συνεχιζόμενης σύρραξης στην Ουκρανία και τονίστηκε η ανάγκη εστίασης στο ρόλο των χερσαίων δυνάμεων στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Επίσης, έγινε ανασκόπηση των πεπραγμένων του Οργανισμού του προηγούμενου έτους και εγκρίθηκαν οι προϋπολογισμοί και οι δράσεις για το τρέχον έτος. Με την ολοκλήρωση της Συνόδου, η Λετονία παρέδωσε την Προεδρία του Οργανισμού στη Σλοβακία.

Ο Οργανισμός FINABEL ιδρύθηκε το 1953 με σκοπό την προώθηση της διαλειτουργικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των χερσαίων δυνάμεων των ΚΜ της ΕΕ. Η ονομασία της οφείλεται στα αρχικά των 6 πρώτων μελών (Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο). Σταδιακά έγιναν δεκτά και άλλα ευρωπαϊκά κράτη που δεν είναι μέλη της ΕΕ και σήμερα ο συνολικός αριθμός των ΚΜ ανέρχεται στα 24. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει τη σημασία του, ως φόρουμ αλληλογνωριμίας και αλληλεπίδρασης σε επίπεδο Αρχηγών Χερσαίων Δυνάμεων, ανταλλαγής απόψεων και προβολής της Εθνικής Φρουράς και της Κυπριακής Δημοκρατίας γενικότερα.