ΤΑΜΣ «ΤΡΙΑΙΝΑ – 2023» ▪ Η Τρίαινα του Ποσειδώνα “τράνταξε” το θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεγαλονήσου

8-4-2023

Η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΤΡΙΑΙΝΑ – 2023» πραγματοποιήθηκε από τη Διοίκηση Ναυτικού (ΔΝ) από 4 έως 6 Απριλίου 2023 στο θαλάσσιο και χερσαίο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας με την συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού και των μέσων των Διοικήσεων και των Μονάδων της ΔΝ, καθώς και πτητικών μέσων της Διοίκησης Αεροπορίας.

Σκοπός της άσκησης, ήταν η προαγωγή της διακλαδικότητας, η εξάσκηση του προσωπικού σε σενάρια που προσομοιάζουν σε πραγματικές συνθήκες σε περίοδο έντασης – κρίσης και επιχειρήσεων, η εκπαίδευση των Επιτελικών Ομάδων στις διαδικασίες ταχείας λήψης αποφάσεων, καθώς και η δοκιμή του συστήματος Διοικητικής Μέριμνας. Ειδικότερα, τα σενάρια της άσκησης περιλάμβαναν μεταξύ άλλων, εκτέλεση τεχνικών γυμνασίων και αποστολών ειδικών επιχειρήσεων, έλεγχο ακτών και αναγνώριση θέσεων, επιτήρηση επιφανείας, καθώς και εκτέλεση επιχειρήσεων θαλάσσιας απαγόρευσης, στοχοποίησης και προσβολής εχθρικών πλοίων.

φωτ.ΓΕΕΦ

Η άσκηση, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΦ, αποτελεί μέρος της επιχειρησιακής εκπαιδεύσεως του προσωπικού  του Επιτελείου και των Μονάδων της ΔΝ της Εθνικής Φρουράς και σκοπό έχει στην περαιτέρω αναβάθμιση του επιπέδου της μαχητικής του ικανότητας.