Συνεκπαίδευση Εθνικής Φρουράς με ΕΔ Ηνωμένου Βασιλείου σε αντικείμενα Μηχανικού

5-4-2023

Συνεκπαίδευση σε αντικείμενα Μηχανικού με τη συμμετοχή προσωπικού της Διοίκησης Μηχανικού και αντίστοιχου του Ηνωμένου Βασιλείου διοργανώθηκε από τη Διοίκηση Μηχανικού της Εθνικής Φρουράς την Τρίτη 4 Απριλίου 2023 στο Πεδίο Βολής Σιάς στο πλαίσιο του Προγράμματος Διμερούς Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η συνεκπαίδευση, περιλάμβανε μεταξύ άλλων, παρουσίαση του εξοπλισμού και των εκρηκτικών μηχανισμών που χρησιμοποιούνται από την Εθνική Φρουρά, καθώς και εκπαίδευση – επίδειξη στην ανίχνευση, εντοπισμό και εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών και ναρκών.

Η δραστηριότητα, η οποία εντάσσεται στο πλέγμα διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει η Εθνική Φρουρά με τις Ένοπλες Δυνάμεις φίλων χωρών, με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Άμυνας, παρέχει τη δυνατότητα στο προσωπικό της Διοίκησης Μηχανικού να συνεκπαιδευτεί με αντίστοιχες Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΦ, προάγοντας με αυτόν τον τρόπο το επίπεδο εκπαίδευσης, συναντίληψης, διαλειτουργικότητας και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ του προσωπικού των δύο χωρών.

φωτ.ΓΕΕΦ