Εθνική Φρουρά και Αιγυπτιακές ΕΔ συνεκπαιδεύτηκαν σε Ειδικές Επιχειρήσεις

2-4-2023

Συνεκπαίδευση στη σχεδίαση και εκτέλεση ειδικών επιχειρήσεων σε ναυτικό περιβάλλον  διοργανώθηκε από 20 έως 30 Μαρτίου 2023 από την Διοίκηση Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς στο πλαίσιο του Προγράμματος Διμερούς Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αιγύπτου.

Η συνεκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε μέρος του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τη συμμετοχή προσωπικού της Διοίκησης Ναυτικού και του Πολεμικού Ναυτικού της Αιγύπτου.

Το σενάριο της συνεκπαίδευσης περιλάμβανε εκτέλεση ημερήσιων και νυχτερινών καταδύσεων με τη χρήση τεχνικών υποβρύχιας πορείας ανά ζεύγη και ομάδας, καθώς επίσης και καταδύσεις βάθους.

φωτ.ΓΕΕΦ

Η συνεκπαίδευση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΓΕΕΦ, η οποία εντάσσεται στο πλέγμα διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει η Εθνική Φρουρά με τις Ένοπλες Δυνάμεις φίλων χωρών, με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Άμυνας, παρέχει τη δυνατότητα στο προσωπικό της Διοίκησης Ναυτικού να συνεκπαιδευτεί με αντίστοιχες Μονάδες των ΕΔ της Αιγύπτου, προάγοντας με αυτόν τον τρόπο το επίπεδο εκπαίδευσης, τη διαλειτουργικότητα και αναδεικνύοντας τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ των δυο κρατών.