ΣΕΑΝ Αθηνών ▪Συνομιλίες με τον Υπουργό Εσωτερικών για πάγια αιτήματα των Εφέδρων Αξιωματικών

24-3-2023

Στο πλαίσιο των επαφών με την Πολιτική Ηγεσία της χώρας και την ενημέρωσή της για τα θέματα που απασχολούν τους Έφεδρους Αξιωματικούς οι Εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Αθηνών είχαν συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και Έφεδρο Αξιωματικό Πυροβολικού Μάκη Βορίδη.

Η αντιπροσωπεία των Εφέδρων, όπως έγινε γνωστό, έθεσε στον Υπουργό τα πάγια αιτήματά τους που αφορούν στην πρόσβαση στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, στα ΚΑΑΥ (έστω με καταβολή αντιτίμου και χωρίς δικαίωμα διαμονής-διανυκτερεύσεως σε αυτά), στη ΛΑΕΔ (παροχή πακέτου στα τέκνα Εφέδρων Αξιωματικών που σπουδάζουν στην Αθήνα, πρόσβαση στην αίθουσα ΕΛΑΙΑ των Εφ. Αξκων μελών ΣΕΑΝ κλπ), καθώς και στην ανάγκη νομοθετικής ρυθμίσεως για την δυνατότητα παραχώρησης ακινήτων, χωρίς αντάλλαγμα, από Δήμους και Περιφέρειες, στα ΝΠΔΔ του Ν.1301/82, για χρήση γραφείων ή χώρων εκπαιδεύσεων, όχι μόνο για τις κοινωφελείς  τους υπηρεσίες και την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων αλλά και την υποστήριξή τους σε θέματα Πολιτικής Άμυνας (εφόσον τους ζητηθεί).

Ο Υπουργός Εσωτερικών υποσχέθηκε για την διερεύνηση αρμοδίως των θεμάτων που ετέθησαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Γιάννη Αγγελόπουλο και την ενημέρωση του Συνδέσμου.

Πέραν του τυπικού χρόνου που προεβλέπετο, η συζήτηση συνεχίστηκε περαιτέρω με ανταλλαγή αναμνήσεων από τις Σχολές Εφέδρων Αξιωματικών και ιστοριών από την θητεία τους.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του ΣΕΑΝ Αθηνών επέδωσε, εκ μέρους του ΔΣ, αναμνηστική τιμητική πλακέτα με το έμβλημα του ΣΕΑΝ Αθηνών στον Υπουργό Εσωτερικών.

Παρόντες κατά τη συνάντηση, πέραν του Προέδρου, ήταν τα μέλη του ΔΣ κκ Κωνσταντίνος Πλατόπουλος, Βασίλειος Μπαχάρης, Κωνσταντίνος Σάραγκας, Βασίλειος Σταυριανόπουλος και ο συνεργάτης του Υπουργού και μέλος του ΣΕΑΝ Αθηνών κ. Νίκος Χριστόδουλος.