Εθνική Φρουρά και ΕΔ των ΗΠΑ ▪ Συνεκπαίδευση σε αντικείμενα Διαχείρισης Τραυματία στο Πεδίο Μάχης

17-2-2023

Συνεκπαίδευση σε αντικείμενα διαχείρισης τραυματία στο πεδίο της μάχης (TCCC), με τη συμμετοχή προσωπικού της ΧΧ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας και Τμήματος της 173 Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (USEUCOM) πραγματοποιήθηκε από 13 έως σήμερα 17 Φεβρουαρίου 2023 στο Στρατόπεδο «ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ» στον Κόρνο. Η συνεκπαίδευση έλαβε χώρα στο πλαίσιο της άσκησης ειδικών επιχειρήσεων μικρής κλίμακας με την επωνυμία «SILVER FALCON SOFEX – 2023».

Σκοπός της εκπαίδευσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΦ, στην οποία συμμετείχε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό της Ταξιαρχίας, ήταν η επαύξηση των γνώσεων κατά τη διαλογή, διαχείριση και εκκένωση τραυματιών από το πεδίο της μάχης. Ειδικότερα περιλάμβανε πρακτική εξάσκηση στην περίθαλψη κάτω από πυρά, αντιμετώπιση αιμορραγίας, υποθερμία, περίθαλψη τραυμάτων, καθώς και εκκένωση τραυματία από το πεδίο της μάχης με την εκτέλεση αποστολής αεροδιακομιδής από πτητικό μέσο της Διοίκησης Αεροπορίας.

Η συνεκπαίδευση κρίνεται ως ιδιαίτερα επωφελής, καθώς παρείχε τη δυνατότητα στο προσωπικό της Εθνικής Φρουράς να συνεκπαιδευτεί και να αποκομίσει πολύτιμες γνώσεις από εξειδικευμένους παρόχους Α΄ Βοηθειών και παραϊατρικό προσωπικό των ΕΔ των ΗΠΑ. Αποτελεί δε συνέχεια των σημαντικών πρωτοβουλιών που είναι σε εξέλιξη καθώς και επιβεβαίωση της συνεχούς αναβάθμισης της στρατιωτικής συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ σε νέους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης μέσω της οποίας το προσωπικό αντλεί πολύτιμες εμπειρίες και τεχνογνωσία, συμβάλλοντας στην επαύξηση των δυνατοτήτων και της επιχειρησιακής ικανότητας του προσωπικού της Εθνικής Φρουράς.

Η εν λόγω δραστηριότητα, εντάσσεται στο πλέγμα των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει η Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Άμυνας, προάγοντας με αυτό τον τρόπο τη διαλειτουργικότητα και τη συνεργασία και αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις διαρκώς αναπτυσσόμενες σχέσεις της, με τις ΕΔ φίλων χωρών.

φωτ.ΓΕΕΦ