Εθνική Φρουρά ▪Εκπαιδευτικές Βολές Μονάδων της ΧΧ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας

4-2-2023

Εκπαιδευτικές βολές πυροβόλων και πολυβόλων επί αρμάτων πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό των Μονάδων της ΧΧ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας από 30 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου 2023 στα Πεδία Βολής Καλού Χωριού και Σίας.

Οι συγκεκριμένες βολές αποτελούν μέρος της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των πληρωμάτων των αρμάτων και σκοπό έχουν στην περαιτέρω αναβάθμιση του επιπέδου της μαχητικής τους ικανότητας.

Τα αποτελέσματα των βολών, κατέδειξαν το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και επιχειρησιακής εκπαίδευσης του προσωπικού, καθώς και το υψηλό ηθικό και επαγγελματισμό του.  

φωτ.ΓΕΕΦ