Κ. Φραγκογιάννης: Στοχευμένη αναβάθμιση των οικονομικών σχέσεων με το Κουβέιτ

16-1-2023

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης, υπέγραψε σήμερα Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στο Κουβέιτ, Μνημόνιο Συνεργασίας  με τον κουβεϊτιανό φορέα εξαγωγικών πιστώσεων Dhaman, εκπροσωπώντας την  Ελληνική Εταιρία Εξαγωγικών Πιστώσεων ECG.

Από την πλευρά του Κουβέιτ, το Μνημόνιο υπέγραψε ο Γενικός Διευθυντής του Dhaman Abdullah A. Alsabeeh. Σημειώνεται ότι ο Dhaman λειτουργεί από το 1974 και αποτελεί φορέα εγνωσμένου κύρους στον Αραβικό κόσμο, με ισχυρό πελατολόγιο χρηματοπιστωτικών οργανισμών, επενδυτών και εξαγωγέων, εγχώριων και διεθνών. 

«Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τον Dhaman αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την αναβάθμιση των οικονομικών μας σχέσεων με το Κουβέιτ, καθώς ανοίγει θεσμικά το δρόμο για μια στενότερη, τακτική και στοχευμένη συνεργασία  μεταξύ των επιχειρηματικών κόσμων των δύο χωρών», δήλωσε ο κ. Φραγκογιάννης. 

Πέραν των βασικών προβλέψεων του Μνημονίου για την προώθηση των εξαγωγών και εν γένει των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Κουβέιτ και Ελλάδος, τα μέρη συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και να προβούν στη διερεύνηση των αμοιβαίων ευκαιριών για υπηρεσίες ασφάλισης, αντασφάλισης, συνασφάλισης για τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών  μεταξύ των δύο κρατών. 

Παράλληλα, συμφώνησαν να προβούν στην ανταλλαγή εμπορικών και πιστωτικών πληροφοριών για αγοραστές που βρίσκονται  στο Κουβέιτ ή στην Ελλάδα, καθώς και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνου και ανάκτησης ασφαλίσεων. 

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των εξαγωγικών δεσμών μεταξύ των δύο κρατών μέσω της διοργάνωσης B2B συναντήσεων και εκδηλώσεων με τη συμμετοχή εξαγωγικών εταιρειών, εγκατεστημένων στο Κουβέιτ και στην Ελλάδα, που δραστηριοποιούνται σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως η γεωργία, ο χάλυβας και το αλουμίνιο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η μηχανολογία, η βιομηχανία διαχείρισης απορριμμάτων και ο κατασκευαστικός τομέας.

φωτ.Υπουργείο Εξωτερικών-twitter