Πρέσβης Ινδονησίας ▪Τετ α τετ με τον Προέδρο της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Ινδονησίας

16-11-2022

Με τον νέο Πρέσβη της Ινδονησίας στην Αθήνα Bebeb Djundjunan συναντήθηκε στη Βουλή Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Ινδονησίας  Κρίτωνας Αρσένης. Κατά τη συνάντηση εκφράστηκε και από τις δύο πλευρές η πρόθεση ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο χωρών σε διάφορα πεδία, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.

Ο Πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας υπογράμμισε την ανάγκη η συνεργασία των δύο χωρών να λειτουργεί προς όφελος των πολιτών τους, με στόχο την αποτροπή της φτωχοποίησης και τη μείωση των ανισοτήτων.

Ο κ. Αρσένης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη κοινών δράσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας προς επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί παγκοσμίως για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας, τη μείωση των ρύπων και την αποτροπή της παγκόσμιας αποδάσωσης.  Ο βουλευτής εστίασε στην πολιτική προστασίας των περιοχών χωρίς δρόμους,  που υιοθετήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση, κατόπιν σχετικών κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων, η οποία μάλιστα ενέταξε τις 8 πρώτες περιοχές στο συγκεκριμένο καθεστώς. Επίσης, σημειώθηκε η ανάγκη για μέριμνα με στόχο την ενεργειακή αυτονομία για κάθε πολίτη που θα επιφέρει και την προσδοκώμενη ελάφρυνση στις ενεργειακές ανάγκες της ίδιας της χώρας.

Ο Πρέσβης της Ινδονησίας εξέφρασε το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη συνεργασίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας από την Ελλάδα στην Ινδονησία, στα θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, τουρισμού και ναυτιλίας.  Επιπλέον, επεσήμανε ότι η ελληνική στάση επί σημαντικών ζητημάτων, όπως η ρύθμιση θεμάτων υφαλοκρηπίδας, άπτονται του ενδιαφέροντος της ινδονησιακής πλευράς, ενώ πολύτιμη αποδεικνύεται η τεχνογνωσία σε ζητήματα ανάπτυξης της «γαλάζιας» οικονομίας.

Συμπλήρωσε πως η Ινδονησία είναι η τρίτη παραγωγός καφέ χώρα παγκοσμίως, ενός προϊόντος που καταναλώνεται ευρέως στην χώρα μας.  Από την πλευρά του, ο κ Αρσένης αναφέρθηκε στο ελαιόλαδο ως ένα υψηλής ποιότητας διατροφικό προϊόν, που μπορεί να εξαχθεί στην Ινδονησία αποφέροντας εισόδημα σε πολλούς πολίτες σε ολόκληρη σχεδόν την χώρα.

Κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Βουλής των Ελλήνων, επισημάνθηκε πως φέτος συμπληρώνονται 75 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας – Ινδονησίας και πως η Ελλάδα υπήρξε η πρώτη μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Ινδονησίας στηρίζοντας τις πολιτιστικές ανταλλαγές.

φωτ.Βουλή των Ελλήνων