Μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων Ελλάδος – ΗΠΑ σε Joint Combined Exchange Training (JCET)

▪ Εντυπωσιακά πλάνα από την Κοινή Συνδυασμένη Εκπαίδευσή τους

12-11-2022

Η κοινή συνδυασμένη εκπαίδευση Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων της Ελλάδος και των ΗΠΑ με την επωνυμία «Joint Combined Exchange Training» (JCET), στην οποία συμμετείχαν μέσα και προσωπικό των Χερσαίων, Αεροπορικών και των Ναυτικών Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, της Διοίκησης Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και των Χερσαίων Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022.

​Η Άσκηση, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, πραγματοποιήθηκε από την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου έως την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, με σκοπό την επαύξηση του επιπέδου της συνεργασίας, της συναντίληψης, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της διαλειτουργικότητας κατά την σχεδίαση και την εκτέλεση επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των δράσεων που προωθεί το ΓΕΕΘΑ για την διαρκή εμπλοκή της ΔΕΠ στα διεθνή δρώμενα των Ειδικών Επιχειρήσεων.

Η Άσκηση, η οποία διεξήχθη υπό τον συντονισμό της ΔΕΠ του ΓΕΕΘΑ, αποτελεί συνέχεια των Κοινών Συνδυασμένων Εκπαιδεύσεων JCET που πραγματοποιούνται μεταξύ των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων Ελλάδος – ΗΠΑ και κατά την διάρκειά της εκτελέστηκαν τα ακόλουθα αντικείμενα:

  • Καταδύσεις με συσκευές κλειστού κυκλώματος.
  • Επιχειρήσεις σε θαλάσσιο περιβάλλον.
  • Αμφίβιες Επιχειρήσεις πλησίον ακτής (Over The Beach – OTB).
  • Νηοψίες (Visit Board Search and Seizure – VBSS).
  • Καταρρίχηση επί πλοίου με την χρήση FAST ROPE.
  • Τεχνικές και Τακτικές Ελεύθερου Σκοπευτή (Sniping – Combat Marksmanship).
  • Βολές Μάχης Ταχείας Αντίδρασης.
  • Διείσδυσης με τη μέθοδο HELOCASTING.

φωτ.ΓΕΕΘΑ

Βίντεο:ΓΕΕΘΑ