Εθνική Φρουρά: Σχολείο Βολών Μάχης Ταχείας Αντίδρασης

4-11-2022

Σχολείο Εκπαιδευτών Βολών Μάχης Ταχείας Αντίδρασης των Αξιωματικών και Μόνιμων Υπαξιωματικών Πεζικού, τάξεως 2021 διοργανώθηκε από την 6η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης των νέων στελεχών της Εθνικής Φρουράς από 24 Οκτωβρίου έως σήμερα 4 Νοεμβρίου 2022.

Σκοπός του Σχολείου ήταν να διδαχθούν και να αφομοιώσουν τις διαδικασίες βολής ταχείας αντίδρασης από όλες τις θέσεις μάχης, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε απειλή και να αξιοποιηθούν ως εκπαιδευτές στις Μονάδες τους. Κατά τη διάρκεια του Σχολείου, οι εκπαιδευόμενοι εκτέλεσαν τόσο ατομικές όσο και ομαδικές βολές μάχης ταχείας αντίδρασης, σε σενάρια αυξημένης πολυπλοκότητας, που προσομοιάζουν σε πραγματικές καταστάσεις πεδίου επιχειρήσεων.

Η συμμετοχή των νέων Αξιωματικών και Μόνιμων Υπαξιωματικών του όπλου του Πεζικού στο σχολείο, αποτελεί μέρος της συνεχούς και πολυεπίπεδης εκπαίδευσης των στελεχών και συμβάλλει σημαντικά στην επαύξηση της μαχητικής και επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς.

φωτ.ΓΕΕΦ