2η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού ▪Πήρε άριστα στην Επιχειρησιακή Αξιολόγηση

29-10-2022

Επιχειρησιακή αξιολόγηση της 2ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού πραγματοποιήθηκε από 11 έως 21 Οκτωβρίου 2022 με τη συμμετοχή του συνόλου της δυνάμεως της όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση του ΓΕΕΦ.

Ειδικότερα, κατά την περίοδο της αξιολόγησης, σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν νυκτερινές και ημερήσιες Τακτικές Ασκήσεις Μετά Στρατευμάτων, οι οποίες συνδυάστηκαν με αντικείμενα Διοικητικής Μέριμνας, καθώς και εκτέλεση επιχειρησιακών βολών ατομικού και ομαδικού οπλισμού.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κατέδειξαν το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και επιχειρησιακής εκπαίδευσης της Ταξιαρχίας.

φωτ.ΓΕΕΦ