Σχέδιο Νέου Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την Εθνοφυλακή

8-10-2022

Σχέδιο Νέου Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την Εθνοφυλακή

Γράφει ο Κίμων Κωστής, Υποστράτηγος ε.α.

​Σήμερα συμπληρώνονται 40 χρόνια από την 7η Οκτωβρίου 1982, οπότε τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 1295/1982 (ΦΕΚ Α΄ 126) «Περί Εθνοφυλακής» [1], ο οποίος θεωρείται αναχρονιστικός και παρωχημένος για το θεσμό.

​Η προσπάθεια για την εκπόνηση Σχεδίου νέου Νόμου για την Εθνοφυλακή άρχισε τον Μάρτιο του 2017, όταν συγκροτήθηκε η Διεύθυνση Εθνοφυλακής (ΔΕΘ) στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), με Διευθυντή Ανώτατο Αξιωματικό, βαθμού Ταξιάρχου, στο πλαίσιο της απόφασης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) το 2017 να κηρυχθεί ως «Έτος Εφέδρων και Εθνοφυλάκων», με σκοπό την αναβάθμιση της Εθνοφυλακής, που ήταν στις πρώτες προτεραιότητες του ΥΠΕΘΑ και του ΓΕΣ. Είχα την τιμή ο τότε κ.Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής Alkiviadis Stefanis την 6η Μαρτίου 2017, αμέσως μετά την προαγωγή μου σε Ταξίαρχο, να με τοποθετήσει Διευθυντή ΔΕΘ του ΓΕΣ και η πρώτη εντολή που μου έδωσε ήταν να εκπονήσω Σχέδιο νέου Νόμου για την Εθνοφυλακή και νέου Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της, προκειμένου ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου να αποτελέσει τη βασική πρωτοβουλία αναβάθμισης του θεσμού.

​Από την αρχή η Εθνοφυλακή προσεγγίστηκε με ολιστικό τρόπο και όχι αποσπασματικά για να επιλεγούν οι κατάλληλες δράσεις και πρωτοβουλίες για να επιτευχθεί ο σκοπός της αναβάθμισης. Καταβλήθηκε εργώδης προσπάθεια, μελετήθηκαν ενδελεχώς όλα τα ζητήματα και οι μελλοντικές ανάγκες, ενώ λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις-προτάσεις όλων των φορέων και ιδίως των Εθνοφυλάκων. Ταυτόχρονα συντάχθηκε το σχέδιο του Κανονισμού, που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες λειτουργίας της.​

Στα μέσα του 2018 παρουσιάστηκε στασιμότητα στη διαδικασία υποβολής του Σχεδίου, ενώ στις αρχές του 2019 οι προτεραιότητες σχετικά με την Εθνοφυλακή άλλαξαν, γεγονός που είχε ως αντίκτυπο τη μείωση της συμμετοχής των Εθνοφυλάκων στην εκπαίδευση, επηρέασε το ηθικό τους και επέδρασε ανασταλτικά στη δυναμική που είχε αποκτήσει ο θεσμός από το 2017.​

Όμως, στο τέλος Αυγούστου του 2019 δόθηκαν από το ΥΠΕΘΑ νέες κατευθύνσεις για την αναβάθμιση της Εθνοφυλακής, εκ των οποίων η κύρια αφορούσε στη σύνταξη νέου σύγχρονου Νόμου για την Εθνοφυλακή, που θα λύνει τις χρόνιες αγκυλώσεις και θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και νέου Κανονισμού που θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες λειτουργίας της. Σε δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» γράφονταν ότι: «Στην αναβάθμιση της Εθνοφυλακής, με σειρά αλλαγών, προχωράει το υπουργείο Άμυνας με στόχο να γίνει σύγχρονη και περισσότερο μάχιμη και συνακόλουθα να ενισχυθεί η συμβολή της στην άμυνα της χώρας. Οι παρεμβάσεις μάλιστα θα προωθηθούν άμεσα, αφού κάθε αποτρεπτικό εργαλείο για τις Ένοπλες Δυνάμεις θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμο σε μία περίοδο που η τουρκική προκλητικότητα αυξάνεται και παγιώνεται. Ανάμεσα στις αλλαγές είναι η θέσπιση κινήτρων για την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των εθνοφυλάκων στη στρατιωτική εκπαίδευση, η εξέταση για τη δυνατότητα εθελοντικής συμμετοχής και των γυναικών, η συγκρότηση μονάδων σε Αττική και Θεσσαλονίκη στον τομέα της κυβερνοάμυνας και σε αντικείμενα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και η εκπαίδευση σε ημέρες εκτός Κυριακής.» [2] Το δημοσίευμα αναπαράχθηκε από ιστότοπους, όπως η «δημοκρατική» της Ρόδου [3], κ.ά.​

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2019 ο κ.Υπουργός Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) Νικόλαος Παναγιωτόπουλος στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων (ΒτΕ) ενημέρωσε τα μέλη για τις πολιτικές κατευθύνσεις που ακολουθούν η πολιτική και στρατιωτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε 6 άξονες που υπηρετούν τη στρατηγική επιλογή του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης για ασφάλεια στη χώρα, εκ των οποίων στον «2ο Άξονα: Αναδιοργάνωση της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων» περιλαμβάνεται η αναβάθμιση της Εθνοφυλακής και η προετοιμασία του σχετικού Σχεδίου Νόμου για την αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Μονάδων της Εθνοφυλακής. [4]​

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν ταχύτατα όλες οι ενέργειες για την αναβάθμιση της Εθνοφυλακής, με κυριότερη το Σχέδιο του νέου Νόμου, από τη ΔΕΘ του ΓΕΣ, όπου είχα την τιμή να τοποθετηθώ για δεύτερη φορά Διευθυντής, στις αρχές Νοεμβρίου, 8 μήνες από τότε που μετατέθηκα στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, το οποίο υποβλήθηκε στο ΥΠΕΘΑ στις αρχές του 2020. Κατόπιν, συνεργαστήκαμε με το αρμόδιο Γραφείο, μελετήσαμε το σχέδιο στην κυριολεξία λέξη προς λέξη επί τρεις μήνες, για να επιτύχουμε το άριστο αποτέλεσμα.​

Στις 25 Νοεμβρίου 2020 σε δημοσίευμα της εφημερίδας «POLITIKAL» γράφονταν στους τίτλους ότι «ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ στην Εθνοφυλακή! Το ΥΕΘΑ καταθέτει μέσα στον Ιανουάριο, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ, -Τι θα γίνει με το “επίδομα” που λαμβάνουν -Πως οι έφεδροι θα αξιοποιηθούν και θα συμμετέχουν σε ασκήσεις-παρελάσεις». [5]​

Σχεδόν ένα έτος μετά, στις 5 Οκτωβρίου 2021 ο κ.ΥΕΘΑ Νικόλαος Παναγιωτόπουλος σε απάντηση σχετικής Ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων (ΒτΕ) ανέφερε ότι: «Από τον Αύγουστο 2019 η πολιτική και στρατιωτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), στο πλαίσιο της διαρκούς επαύξησης της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) με στόχο την αποτροπή προκλήσεων και την επιτυχή αντιμετώπιση των απειλών, καθώς επίσης και της αναγνώρισης από την πολιτεία του σημαντικού ρόλου που επιτελούν οι Εθνοφύλακες, εξέδωσε κατευθύνσεις για την αναβάθμιση του θεσμού της Εθνοφυλακής. […] Η σημαντικότερη όμως πρωτοβουλία για την αναβάθμιση της Εθνοφυλακής, που είναι σε εξέλιξη, είναι η εκπόνηση νέου θεσμικού πλαισίου, για την Οργάνωση και Λειτουργία της Εθνοφυλακής. Σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι άρτιο, πλήρες νομικά και διευθετεί κατά ολιστικό και οριστικό τρόπο τα ζητήματα που αφορούν στην Εθνοφυλακή και θα αντικαταστήσει το ν.1295/1982, ο οποίος μετά από σχεδόν 40 έτη θεωρείται παρωχημένος.» [6]​

Ο κ.ΥΕΘΑ την ημέρα εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Τήνο, στις 15 Αυγούστου 2022, είπε ότι είναι πολύ ικανοποιημένος, διότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει το σχέδιο του νέου νόμου για την Εθνοφυλακή.

​Η Εθνοφυλακή αποτελεί Εθνική Ανάγκη, διότι ο ρόλος της δεν είναι βοηθητικός του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), όπως πολλοί θα νομίζουν, καθόσον τα Τάγματα Εθνοφυλακής (ΤΕΘ) είναι Μονάδες Πεζικού που έχουν αντίστοιχες αποστολές άμυνας, γεγονός το οποίο καταδεικνύει τη σοβαρότητα του θεσμού και επιπλέον συνδράμει στην επιστράτευση, ενώ η προσφορά της στην κοινωνία είναι σημαντική με τη συμμετοχή της στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές, θεομηνίες, σεισμοί). Τα ΤΕΘ είναι ξεχωριστά διότι εκτός από προσωπικό από τον Ενεργό Στρατό στελεχώνονται κυρίως με Εθνοφύλακες. Κάποιος μπορεί να ενταχθεί στην Εθνοφυλακή αφού υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία και είτε έχει εγκριθεί η αποδέσμευσή του από το σχέδιο επιστράτευσης είτε δεν είναι ενταγμένος σε αυτό και διαμένει στην περιοχή που εδρεύει το ΤΕΘ. Οι Εθνοφύλακες εκπαιδεύονται σε εθελοντική βάση, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, ημέρα Κυριακή, χωρίς οικονομική αποζημίωση, ενώ η μη συμμετοχή τους δεν επισύρει την επιβολή ποινής. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των Εθνοφυλάκων είναι ότι κυριολεκτικά «μάχονται υπέρ βωμών και εστιών», γνωρίζουν άριστα το έδαφος της περιοχής που ζουν, έχουν τεράστια στρατιωτική εμπειρία και έχουν μεταξύ τους αδελφικούς δεσμούς μετά από τα πολλά χρόνια που συνυπηρετούν. Η ηλικία των Εθνοφυλάκων μπορεί να είναι από την ολοκλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας έως 60 ετών, σύμφωνα με τον υφιστάμενο νόμο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει [7]. Στο σχέδιο προτείνεται η αύξηση του ορίου ηλικίας, το οποίο θα τεθεί σε διαβούλευση για να υποβάλει όποιος θέλει τις προτάσεις του. Από τους τρεις Κλάδους των ΕΔ Εθνοφυλακή έχει μόνο ο ΣΞ.​

Από το 2017 και ιδίως μετά τον Νοέμβριο του 2019 υλοποιήθηκαν πάρα πολλές ενέργειες, δράσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες στόχευαν συγκεκριμένους παράγοντες που διασυνδέονται και αλληλοεπιδρούν επιτυγχάνοντας με τη συνέργειά τους την αναβάθμιση της Εθνοφυλακής και την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Μονάδων της για την εκτέλεση των αποστολών τους, προσδίδοντας νέα δυναμική στο θεσμό.​

Σε πρώτη προτεραιότητα ήταν η βελτίωση της εκπαίδευσης των Εθνοφυλάκων σε συνδυασμό με την αύξηση της συμμετοχής τους σε αυτήν και την αύξηση της επάνδρωσης των ΤΕΘ, που επιτεύχθηκε με πληθώρα δράσεων και πρωτοβουλιών. Σε δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» σημειώνεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2020, εν μέσω πανδημίας, επετεύχθη ρεκόρ συμμετοχής στην εκπαίδευση, που συμμετείχαν 8.401 «μάχιμοι» και αναγνωρίζεται ότι: «Η συνεχής αναβάθμιση του θεσμού πυκνώνει με έμψυχο δυναμικό τις γραμμές της Εθνοφυλακής και ενισχύει τα γενικότερα σχέδια αμυντικής θωράκισης της χώρας». [8]​

Από τις πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της Εθνοφυλακής ξεχωρίζει η Συνεργασία-Σύσφιξη Σχέσεων της Εθνοφυλακής Ελλάδας και Κύπρου, που είναι ιδιαίτερα σημαντική και με εξαιρετικό συμβολισμό, στο πλαίσιο της οποίας υλοποιούνται δράσεις, που αφορούν στην εκπαίδευση των ΤΕΘ του ΓΕΣ και του ΓΕΕΦ (Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς), στην ενδυνάμωση των δεσμών, στην ανταλλαγή απόψεων-προτάσεων, στην προβολή του θεσμού και στην υπογραφή Πρωτοκόλλων Ειδικής Συνεργασίας μεταξύ ΤΕΘ, όπως του ΤΕΘ ΡΟΔΟΥ με το 11ο ΤΕΘ Λάρνακας στις 8 Ιουνίου 2018 στη Λευκωσία, του ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ με το 41ο ΤΕΘ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ στις 12 Οκτωβρίου 2018 στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ με το 32ο ΤΕΘ ΛΕΜΕΣΟΥ και του ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ με το 71ο ΤΕΘ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ στις 12 Σεπτεμβρίου 2021 στη Θεσσαλονίκη.​

Καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία 5 χρόνια από το ΓΕΣ να δοθούν όσο γίνεται περισσότερες «παροχές επιβράβευσης» στους Εθνοφύλακες, που συμμετέχουν κάθε μήνα στην εκπαίδευση, για το επόμενο έτος, τις οποίες έχουν τα στελέχη του ΣΞ και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αναγνωρίζεται έμπρακτα η εθελοντική προσφορά τους στην Εθνοφυλακή και επιβραβεύεται η συμμετοχή τους στην εκπαίδευση. Ακόμη συνιστούν κίνητρα για να συμμετέχουν όλο και περισσότεροι Εθνοφύλακες ανελλιπώς σε αυτήν και για να ενταχθεί προσωπικό στο θεσμό, που αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την αναβάθμιση της Εθνοφυλακής, που είναι το ζητούμενο. Στις 3 Δεκεμβρίου 2021 ο κ.ΥΦΕΘΑ Νικόλαος Χαρδαλιάς, σε απάντηση σχετικής Ερώτησης της ΒτΕ ανέφερε, μεταξύ άλλων, τις παροχές επιβράβευσης που μέχρι τότε είχαν δοθεί. [9] Η αντιμετώπιση των φορολογικών και ασφαλιστικών ζητημάτων των Εθνοφυλάκων, κατόπιν συνεργασίας με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα αποτελέσει επιπλέον κίνητρο για την ένταξη προσωπικού στην Εθνοφυλακή.

Από τις πολλές δράσεις και πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της Εθνοφυλακής αναφέρονται ενδεικτικά: η βράβευση των ΤΕΘ με τη μεγαλύτερη συμμετοχή Εθνοφυλάκων στην εκπαίδευση, η διεξαγωγή κάθε έτος Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής, η βελτίωση-ενημέρωση του ιστότοπου της Εθνοφυλακής http://www.ethnofilaki.army.gr, η έκδοση εξαμηνιαίου περιοδικού «Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ», η διεξαγωγή κάθε έτος διαγωνισμών Αφίσας και Βίντεο Εθνοφυλακής, κ.ά.​

Ο νέος Νόμος για την Εθνοφυλακή, που αποτελεί τη σημαντικότερη πρωτοβουλία και επιδρά θετικά σε όλους τους παράγοντες για την αναβάθμισή της, όπως ανέφερε ο κ.ΥΕΘΑ, θα δώσει νέες δυνατότητες, στο πλαίσιο ενότητας σκοπού και ενότητας προσπαθειών και θα προσδώσει νέα δυναμική στο θεσμό.​

Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών ακριτικών περιοχών στα ΤΕΘ και η αναβάθμιση της Εθνοφυλακής συντελεί στην περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών των ΕΔ με την κοινωνία, που αποτελεί παράγοντα αύξησης της ανθεκτικότητάς της, για να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και τις κρίσεις και να συνεχίζει τις δραστηριότητές της για τη δημιουργία συνείδησης συλλογικής ασφάλειας στους πολίτες, καθόσον η ασφάλεια της χώρας είναι αναγκαίο να αποτελεί επιδίωξη και ευθύνη του συνόλου της Ελληνικής κοινωνίας.​

Ευελπιστούμε και προσδοκούμε εντός του 2022, στον ταχύτερο δυνατό χρόνο, [10] όπως γίνει πράξη ο νέος Νόμος για την Εθνοφυλακή, το σχέδιο του οποίου «είναι άρτιο, πλήρες νομικά και διευθετεί κατά ολιστικό και οριστικό τρόπο τα ζητήματα που αφορούν στην Εθνοφυλακή», σύμφωνα με όσα ανέφερε πριν ένα έτος ο κ.ΥΕΘΑ και ο ίδιος επιθυμεί να πραγματοποιηθεί, όπως επανέλαβε στις 15 Αυγούστου, δείχνοντας την πολιτική βούληση που υπάρχει.​

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η λήψη απόφασης το ταχύτερο δυνατόν για την έναρξη των διαδικασιών ψήφισης του νόμου, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που παρέχει για την αναβάθμιση της Εθνοφυλακής! Η ψήφιση του νέου Νόμου για την Εθνοφυλακή θα αποτελέσει ιστορικό γεγονός, με εξαιρετική σημασία, προς όφελος του Στρατού Ξηράς, των Ενόπλων Δυνάμεων και της Πατρίδας μας.

​Ψηλά η Ελληνική Σημαία!

​Ψηλά το Λάβαρο της Εθνοφυλακής!

​«Εχθρούς Αμύνου»

​Υπερήφανος για την Εθνοφυλακή, τους Εθνοφύλακες από την Κέρκυρα μέχρι το Καστελόριζο και από τα Δίκαια και τη Βύσσα μέχρι τα Χανιά, τους οποίους θεωρώ αδέλφια μου, το Στρατιωτικό και Πολιτικό προσωπικό των ΤΕΘ και των Σχηματισμών που πίστεψαν στην Εθνοφυλακή και μόχθησαν για τον θεσμό, καθώς και για την προσπάθεια που έγινε όλα αυτά τα χρόνια για την αναβάθμισή της, για την οποία στην κυριολεξία έδωσα και την ψυχή μου!

[1] http://army.gr/…/nom…/stratiotiko-prosopiko/ethnofylakes

[2] Χαραλαμπάκης Μάνος, «Το Νέο Σχέδιο και Γυναίκες θα Εκπαιδεύονται στην Εθνοφυλακή», ΤΑ ΝΕΑ, 31 Αυγούστου-1 Σεπτεμβρίου 2019, σελ. 1, 28 και 37.

[3] «Και οι γυναίκες θα εκπαιδεύονται στην Εθνοφυλακή-Το σχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας», 31 Αυγούστου 2019, https://www.dimokratiki.gr/…/kai-oi-gynaikes-tha…/

[4] «Ομιλία Υπουργού Εθνικής Άμυνας στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων», 19 Σεπτεμβρίου 2019, https://www.mod.mil.gr/omilia-ypoyrgoy-ethnikis-amynas…/

[5] Αντώνη Ι. Αντωνόπουλου και Γιώργου Ευγενίδη, «ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ στην Εθνοφυλακή!», POLITIKAL, 25 Νοεμβρίου 2020, σελ. 2 και 5.

[6] «Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 8747/06-09-2021) με θέμα: “Αναδιάρθρωση της Εθνοφυλακής”», 5 Οκτωβρίου 2021, https://www.mod.mil.gr/…/3234-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94…

[7] Τροποποιήθηκε η παρ. 5 του άρθρου 2 «Επάνδρωση Εθνοφυλακής-Εκπαίδευση Προσωπικού», που αφορά στα όρια ηλικίας του προσωπικού που καλείται να υπηρετήσει στην Εθνοφυλακή, με το άρθρο 7 του ν.1407/1983 (ΦΕΚ Α΄ 185) και αντικαταστάθηκε πάλι από την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.3257/2004 (ΦΕΚ Α΄ 143) και καθορίζει ότι: «Το προσωπικό που καλείται να υπηρετήσει στην Εθνοφυλακή πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας επιτρέπεται κατ` εξαίρεση να κληθεί για κατάταξη προσωπικό με συμπληρωμένο το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του και μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού έτους αυτού, όταν στην περιοχή δεν επαρκεί προσωπικό προς στράτευση από τις άλλες προβλεπόμενες ηλικίες.», https://www.e-nomothesia.gr/…/ethnophu…/n-1295-1982.html

[8] Μάνος Χαραλαμπάκης, «Ρεκόρ προσέλευσης στην Εθνοφυλακή, παρά την πανδημία», 8 Απριλίου 2021, https://www.tanea.gr/…/rekor-proseleysis-stin…/

[9] «Απάντηση ΥΦΕΘΑ Νικόλαου Χαρδαλιά σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. αριθμ. 1050/10-11-2021) με θέμα: “Ζητούν θεσμοθέτηση κινήτρων οι Εθνοφύλακες της Καλύμνου”», 3 Δεκεμβρίου 2021, https://www.mod.mil.gr/…/3316-%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97…

[10] Με βάση τη διαδικασία, το εκτιμώμενο χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την ψήφιση ενός νομοσχεδίου είναι 2 μήνες περίπου, από τη στιγμή που αποφασισθεί έως να ψηφιστεί από τη ΒτΕ και καταστεί νόμος του Κράτους.