Εκπρόσωποι του ΟΑΣΕ στην Εθνική Φρουρά

23-9-2022

Επίσκεψη εκπροσώπων των μελών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), σε Στρατόπεδα και εγκαταστάσεις της Εθνικής Φρουράς πραγματοποιήθηκε από 19 έως 22 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας που προβλέπονται από το Κείμενο της Βιέννης (2011).

Συνολικά συμμετείχαν 35 Αξιωματικοί από 20 χώρες και το πρόγραμμα περιλάμβανε επισκέψεις στην Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» και στην ΧΧ Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, όπου έτυχαν ενημέρωσης για την αποστολή, το έργο και τις δυνατότητες τους, ενώ είχαν και την ευκαιρία να διαπιστώσουν το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού.

Η επίσκεψη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΦ, επιβεβαίωσε την άριστη συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ΟΑΣΕ, καθώς και την πλήρη συμμόρφωση στις απορρέουσες από το Κείμενο της Βιέννης υποχρεώσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων, αφορούν την έγκαιρη παροχή πληροφοριών και την ενεργό συμμετοχή σε στρατιωτικές δραστηριότητες.

φωτ.ΓΕΕΦ