Συγκρότημα Μάχης «HELBROC» ▪Επιθεώρηση Τμημάτων ΕΦ από την Διοίκηση

28-6-2022

Στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών των τμημάτων που συμμετέχουν στο Συγκρότημα Μάχης (ΣΜ) «HELBROC», για να τεθούν σε ετοιμότητα το Α’ εξάμηνο του 2023, ο Διοικητής του Συγκροτήματος, Ταξίαρχος Τσάμης Νικόλαος, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κύπρο, για την επιθεώρηση-αξιολόγησή του προσωπικού και των μέσων της Εθνικής Φρουράς.

Ειδικότερα, πριν την επιθεώρηση-αξιολόγηση, το προσωπικό το οποίο επανδρώνει το Επιτελείο, το τμήμα Στρατονομίας και Γενικών Μεταφορών, ολοκλήρωσε τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που αφορούσαν στη συγκρότηση, στην εκπαίδευση, στην προετοιμασία των μέσων και στη ρύθμιση των θεμάτων υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας. Τα τμήματα παρακολούθησαν θεωρητικά αντικείμενα που αφορούσαν στην αποστολή των ΣΜ στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας (KΠAA-CSDP) της ΕΕ καθώς και αντικείμενα Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων. Παράλληλα, το προσωπικό συμμετείχε σε ασκήσεις που εξέταζαν σενάρια προστασίας δυνάμεων από επίθεση, αντίδραση σε συμβατικές και ασύμμετρες απειλές και προστασία προσώπων και εγκαταστάσεων.

Ο Διοικητής του ΣΜ χθες Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, επιθεώρησε τα τμήματα στο στρατόπεδο «ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ», διαπιστώνοντας την αρτιότητα της εκπαίδευσης και τον υψηλό επαγγελματισμό του προσωπικού που συμμετέχει. Επιπλέον, κατά την περίοδο της προετοιμασίας, τα τμήματα επιθεώρησε, ο Ταξίαρχος Σάββας Έλληνας, της Διεύθυνσης Επιθεωρήσεων-Αξιολογήσεων.

Τα Συγκροτήματα Μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Battlegroups) δρουν στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ και αποτελούν πολυεθνικά στρατιωτικά συγκροτήματα τα οποία βρίσκονται σε ετοιμότητα ανάπτυξης κάθε δύο χρόνια. Η επάνδρωσή τους, όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, στηρίζεται στην εθελοντική συμμετοχή των Κρατών-Μελών ενώ η επιχειρησιακή τους διοίκηση ανατίθεται στο Κράτος Πλαίσιο, το οποίο έχει και τη μεγαλύτερη συμβολή.  Συγκεκριμένα, η ΕΦ συμμετέχει, μαζί με τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία την Ουκρανία και τη Σερβία στο ΣΜ «HELBROC», με Κράτος Πλαίσιο την Ελλάδα.

φωτ.ΓΕΕΦ