Αντιπροσωπεία του ΟΑΣΕ στην Κύπρο

21-6-2022

Επίσκεψη – επιθεώρηση στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) πραγματοποίησε Ομάδα Επιθεωρητών (ΟΕ) του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας που προβλέπονται από το Κείμενο της Βιέννης (2011) από 14 έως 17 Ιουνίου. Η ΟΕ, αποτελούμενη από αξιωματικούς από Σλοβενία και Βόρεια Μακεδονία, επισκέφθηκε Σχηματισμούς και εγκαταστάσεις της Εθνικής Φρουράς, όπου έτυχε ενημέρωσης για την αποστολή, το έργο και τις δυνατότητες τους, ενώ είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού. Ταυτόχρονα επιθεώρησε την υλοποίηση των υποχρεώσεων της ΚΔ, όπως αυτές απορρέουν από το Κείμενο της Βιέννης, οι οποίες μεταξύ άλλων, αφορούν την έγκαιρη παροχή πληροφοριών και την ενεργό συμμετοχή σε στρατιωτικές δραστηριότητες, σεμινάρια και συνέδρια. Από την επιθεώρηση, διαπιστώθηκε η συμμόρφωση της ΚΔ, καθώς και η άριστη συνεργασία με τον ΟΑΣΕ.

φωτ.ΓΕΕΦ