Εθνική Φρουρά – Ένοπλες Δυνάμεις ΗΠΑ ▪Συνεκπαίδευση σε αντικείμενα Διαχείρισης Τραυματία Πεδίου Μάχης

18-6-2022

Συνεκπαίδευση σε αντικείμενα διαχείρισης τραυματία στο πεδίο της μάχης συνδιοργανώθηκε από τη Διοίκηση Καταδρομών και Τμήμα της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (USEUCOM) στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης του προσωπικού της Εθνικής Φρουράς.

Σκοπός της εκπαίδευσης στην οποία συμμετείχε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό από διάφορους Σχηματισμούς και Διοικήσεις της Εθνικής Φρουράς, ήταν η επαύξηση των γνώσεων κατά τη διαλογή, διαχείριση και εκκένωση τραυματιών από το πεδίο της μάχης. Ειδικότερα περιλάμβανε πρακτική εξάσκηση στην περίθαλψη κάτω από πυρά, αντιμετώπιση αιμορραγίας, υποθερμία, περίθαλψη τραυμάτων και εκκένωση τραυματία από το πεδίο της μάχης.

Η εκπαίδευση κρίνεται ως ιδιαίτερα επωφελής, καθώς παρείχε τη δυνατότητα στο προσωπικό της Εθνικής Φρουράς να συνεκπαιδευτεί και να αποκομίσει πολύτιμες γνώσεις από εξειδικευμένους παρόχους Α΄ Βοηθειών και παραϊατρικό προσωπικό των ΕΔ των ΗΠΑ. Αποτελεί δε συνέχεια των σημαντικών πρωτοβουλιών που είναι σε εξέλιξη καθώς και επιβεβαίωση της συνεχούς αναβάθμισης της στρατιωτικής συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ σε νέους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης μέσω της οποίας το προσωπικό αντλεί πολύτιμες εμπειρίες και τεχνογνωσία, συμβάλλοντας στην επαύξηση των δυνατοτήτων και της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς.

Η δραστηριότητα εντάσσεται στο πλέγμα των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει η Εθνική Φρουρά με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Άμυνας, προάγοντας με αυτό τον τρόπο τη διαλειτουργικότητα και την συνεργασία και αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις διαρκώς αναπτυσσόμενες σχέσεις της, με τις ΕΔ φίλιων και συμμαχικών χωρών.

φωτ.ΓΕΕΦ