ΤΑΜΣ-ΤΑΑΣ «ΝΙΚΗΤΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 2022»

6-6-2022

Η Εθνική Διακλαδική Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) της Εθνικής Φρουράς με την επωνυμία «ΝΙΚΗΤΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 2022»  άρχισε σήμερα 6 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10 Ιουνίου. Η  άσκηση είναι ευρείας κλίμακας και θα διεξαχθεί σε όλη την ελεύθερη επικράτεια της Κύπρου, χωρίς πυρά, με τη συμμετοχή Διοικήσεων, Σχηματισμών, Τακτικών Συγκροτημάτων και Μονάδων της Εθνικής Φρουράς.  Κατά τη διάρκεια της άσκησης, σύμφωνα με ανακοίνωση του  ΓΕΕΦ, θα εξεταστούν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η μετατροπή τους σε οδηγίες και διαταγές σε περίοδο έντασης, κρίσης και επιχειρήσεων καθώς και η εξάσκηση των τμημάτων σε σενάρια που προσομοιάζουν τις πραγματικές συνθήκες. Τα επιχειρησιακά σενάρια τα οποία θα κλιμακωθούν κατά τη διάρκεια της άσκησης θα ολοκληρωθούν με την πραγματοποίηση αριθμού τελικών φάσεων.  

Στην άσκηση συμμετέχει το σύνολο του προσωπικού της Εθνικής Φρουράς ενώ σε φάσεις της άσκησης έχουν προσκληθεί έφεδροι και εθνοφύλακες. Συμμετέχουν επίσης, κρατικοί φορείς και υπηρεσίες που εμπλέκονται στην παροχή υποστήριξης στην Εθνική Φρουρά, υπό τον συντονισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΚΥΠΣΕΑ) του Yπουργείου Άμυνας.

φωτ.ΓΕΕΦ