Διοίκηση Ναυτικού ▪Εκπαίδευση στα Σωστικά Μέσα

28-5-2022

Εκπαίδευση στα σωστικά μέσα για το σύνολο του νεοτοποθετημένου προσωπικού της πραγματοποίησε η Διοίκηση Ναυτικού επί του ΠΓΥ ΑΛΑΣΙΑ την Τετάρτη, 25 Μαΐου.  Η εκπαίδευση περιλάμβανε θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα που αφορούσαν στη χρήση και συντήρηση του σωστικού εξοπλισμού, τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την εγκατάλειψη πλοίου σε περίπτωση πυρκαγιάς ή διαρροής, τη χρησιμοποίηση της σωστικής σχεδίας και την επιβίωση στο θαλάσσιο περιβάλλον μέχρι την περισυλλογή.

φωτ.ΓΕΕΦ