Κοινοβουλευτικές Ομάδες Φιλίας Ελλάδος – Γεωργίας και Γεωργίας – Ελλάδος ▪Τηλεδιάσκεψη Προέδρων

10-5-2022

Με αφορμή την συμπλήρωση 30 ετών εγκαθιδρύσεως διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας  και της Γεωργίας, πραγματοποιήθηκε, σήμερα,  τηλεδιάσκεψη του Προέδρου της ΚΟΦ Ελλάδας – Γεωργίας  Δημήτρη Κούβελα, με τον Πρόεδρο της ΚΟΦ Γεωργίας – Ελλάδας κ. Givi Mikanazde. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και το Μέλος της Επιτροπής για την ένταξη της Γεωργίας στην Ε.Ε.,  κ. Maka Botchorishvili.

Στην συνάντηση  o κ. Κούβελας αναφέρθηκε στις μακροχρόνιες σχέσεις των δύο χωρών, οι οποίες είναι βασισμένες σε ισχυρούς δεσμούς ιστορίας, φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού. Πάνω σε αυτή τη βάση, ανέφερε, συνεχίζουμε μια εποικοδομητική συνεργασία, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουμε τον διμερή διάλογο. Τέλος, ο Έλληνας βουλευτής επισήμανε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερός υποστηρικτής της συνεργασίας της Γεωργίας με τους ευρωατλαντικούς θεσμούς και της αίτησης  ένταξης στην Ε.Ε., ωστόσο, όπως ανέφερε,  η ευρωπαϊκή προοπτική της εξαρτάται πρωταρχικά από την πρόοδο των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.

Ο Πρόεδρος της ΚΟΦ Γεωργίας – Ελλάδας, κ. Givi Mikanazde, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την συμπαράσταση της ελληνικής πλευράς όσον αφορά στις προσπάθειες ένταξης της χώρας του στο ΝΑΤΟ και στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Δήλωσε δε, ότι η ισχυρή πολιτική  βούληση της Γεωργίας  για περαιτέρω συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύεται έμπρακτα από την απρόσκοπτη υλοποίηση του νομοθετικού έργου όπως απορρέει από την Συμφωνία σύνδεσης και την αίτηση ένταξης στην Ε.Ε. Τέλος, ο  κ. Mikanazde   ζήτησε να αναγνωριστεί η ενταξιακή προοπτική, θεωρώντας την χώρα του τον πιο αξιόπιστο και φιλοευρωπαϊκό εταίρο της Ένωσης στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, καθώς έχει υιοθετήσει νομοθεσία εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Παράλληλα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εκφράσθηκε η αμοιβαία επιθυμία για αύξηση των ανταλλαγών επισκέψεων τόσο σε διπλωματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πολιτιστικών δράσεων.

φωτ.Ελληνικό Κοινοβούλιο