Επιθεώρηση από Αντιπροσωπεία του ΟΑΣΕ στην Κύπρο

6-5-2022

Ομάδα Επιθεωρητών (ΟΕ) του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) πραγματοποίησε επίσκεψη – επιθεώρηση στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) από 2 έως 5 Μαΐου, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας που προβλέπονται από το Κείμενο της Βιέννης (2011).

Η ΟΕ, αποτελούμενη από αξιωματικούς από Γαλλία, Καναδά και Φιλανδία, επισκέφθηκε Σχηματισμούς και εγκαταστάσεις της Εθνικής Φρουράς, όπου έτυχε ενημέρωσης για την αποστολή, το έργο και τις δυνατότητες των Σχηματισμών, ενώ είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού. Ταυτόχρονα επιθεώρησε την υλοποίηση των υποχρεώσεων της ΚΔ, όπως αυτές απορρέουν από το Κείμενο της Βιέννης, οι οποίες μεταξύ άλλων, αφορούν την έγκαιρη παροχή πληροφοριών και την ενεργό συμμετοχή σε στρατιωτικές δραστηριότητες, σεμινάρια και συνέδρια.

Από την επιθεώρηση, διαπιστώθηκε η συμμόρφωση της ΚΔ, καθώς και η άριστη συνεργασία με τον ΟΑΣΕ.

φωτ.ΓΕΕΦ