Σύσκεψη Β΄ Εξαμήνου Υπηρεσιών-Διευθύνσεων Στρατιωτικής Ιστορίας Ελλάδας και Κύπρου

28-4-2022

Η Σύσκεψη Β’ Εξαμήνου των Υπηρεσιών Διευθύνσεων Στρατιωτικής Ιστορίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις του Συντονιστικού Κέντρου «ΖΗΝΩΝ», στο πλαίσιο της συνεργασίας  Υπηρεσιών/Διευθύνσεων Στρατιωτικής Ιστορίας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, προσωπικό από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες/Διευθύνσεις Κύπρου και Ελλάδας, παρουσίασε τις δραστηριότητες του τμήματός του για το παρελθόν διάστημα.

Οι Συσκέψεις μεταξύ των αντίστοιχων Υπηρεσιών/Διευθύνσεων Κύπρου και Ελλάδας διεξάγονται δύο φορές τον χρόνο με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας και την παραγωγή των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων στο γνωστικό αντικείμενο της Στρατιωτικής Ιστορίας. Ειδικότερα, πέραν της παρουσίασης του έργου των διαφόρων υπηρεσιών που συμμετέχουν, γίνεται ανταλλαγή απόψεων επί των διαδικασιών που ακολουθούνται για τις αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών καθώς επίσης και ο τρόπος παρουσίασης των αποτελεσμάτων σε μορφή συνεδρίων ή συλλογικών εκδόσεων, με απώτερο σκοπό την προαγωγή του επιστημονικού πεδίου της στρατιωτικής ιστορίας.  

Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης σε χαιρετισμό του στο πλαίσιο της σύσκεψης, αναφέρθηκε στην καταλυτική συμβολή της συνεργασίας μεταξύ των Υπηρεσιών/Διευθύνσεων Κύπρου και Ελλάδας για την προαγωγή της στρατιωτικής ιστορίας. Επιπλέον, επεσήμανε ότι ο γεωστρατηγικός ρόλος Κύπρου και Ελλάδας, όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, πέραν της επίδρασης της γεωγραφίας και των πολιτικών εξελίξεων, οφείλει τη διαμόρφωσή του στην επίδραση και την ιστορία, κάτι το οποίο αναδεικνύεται από τις πρόσφατες εξελίξεις, όπως η θέσπιση διμερών και πολυμερών αμυντικών συμφωνιών με φίλιες χώρες της περιοχής.  Καταλήγοντας, σημείωσε ότι οι κύριοι δρώντες του Διεθνούς Συστήματος θα ήταν χρήσιμο να μελετήσουν  τη Στρατηγική Κουλτούρα κάθε Έθνους, καθώς αυτή καθορίζει, εν πολλοίς, την μελλοντική τους στάση και γεωστρατηγική συμπεριφορά. 

φωτ.ΓΕΕΦ