Επιχειρησιακή Αξιολόγηση Τακτικού Συγκροτήματος 2ου Συντάγματος Πεζικού

15-4-2022

Επιχειρησιακή αξιολόγηση στο Τακτικό Συγκρότημα του 2ου Συντάγματος Πεζικού (ΤΣ 2ου ΣΠ) πραγματοποίησαν ο Γενικός Επιθεωρητής Εθνικής Φρουράς (ΓΕΠΕΦ), Υποστράτηγος Μιχάλης Χατζηδημητρίου, μαζί με ομάδα Αξιωματικών Αξιολογητών, από 11 έως σήμερα 15 Απριλίου 2022.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΦ, κατά την περίοδο της αξιολόγησης σχεδιάστηκαν από το επιτελείο του Τακτικού Συγκροτήματος και εκτελέστηκαν από τις Μονάδες, νυκτερινές και ημερήσιες ασκήσεις μικρής κλίμακας, οι οποίες συνδυάστηκαν με αντικείμενα Διοικητικής Μέριμνας, που προσομοίαζαν πραγματικές συνθήκες διεξαγωγής επιχειρήσεων καθώς και επιχειρησιακές βολές ατομικού οπλισμού, με την συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού των Μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των εφέδρων του ΤΣ. Παράλληλα έγινε κλήση εθνοφυλάκων.  

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κατέδειξαν το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων του ΤΣ και την εξαιρετική ανταπόκριση των εφέδρων/εθνοφυλάκων που είχαν κληθεί για συμμετοχή στη δραστηριότητα.

Φάσεις της επιχειρησιακής αξιολόγησης παρακολούθησε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης.

φωτ.ΓΕΕΦ