ΙΕΝΕ: Έκθεση για την ανάπτυξη των ελληνικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων

11-4-2022

Ανακοινώθηκε σήμερα από το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)  η ειδική Έκθεση που εκπόνησε το επιτελείο του Ινστιτούτου τις τελευταίες εβδομάδες για τις δυνατότητες εκμετάλλευσης του δυναμικού υδρογονανθράκων που αποδεδειγμένα διαθέτει η Ελλάδα.

Η εν λόγω Έκθεση αναδεικνύει τις σημαντικές δυνατότητες που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο για την ανάπτυξη του κλάδου των υδρογονανθράκων και την διενέργεια στοχευμένων ερευνών από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, με απώτερο στόχο την ανακάλυψη και εκμετάλλευση κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Σύμφωνα με στοιχεία που περιέχονται στην Έκθεση, υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι οι οποίοι έχουν ήδη αναγνωριστεί μέσα από την επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων που έχουν προκύψει από τις μέχρι σήμερα σεισμικές έρευνες.

Μετά από ενδελεχή ανασκόπηση τόσο της έως τώρα ερευνητικής και παραγωγικής εμπειρίας στην Ελλάδα όσο και των ενεργειακών αναγκών της χώρας, η Έκθεση του ΙΕΝΕ καταλήγει σε μια σειρά από χρήσιμα συμπεράσματα με πλέον σημαντική την διαπίστωση ότι οι υδρογονάνθρακες θα εξακολουθήσουν να αποτελούν για αρκετά χρόνια ακόμα βασικό συστατικό στοιχείο του ενεργειακού μίγματος της παγκόσμιας, της ευρωπαϊκής και της ελληνική οικονομίας. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον, οικονομικό και γεωπολιτικό, να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό στην έρευνα και αξιοποίηση των αποθεμάτων που διαθέτει, με πρωταρχικό στόχο την κάλυψη μέρους ή του συνόλου των αναγκών της σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο και ενδεχομένως την εξαγωγή φυσικού αερίου προς άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Η Έκθεση του ΙΕΝΕ καταλήγει με την διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων προς την Πολιτεία. Σε αυτό το πλαίσιο, μεταξύ άλλων, επισημαίνει την ανάγκη για την έκφραση ξεκάθαρης πολιτικής βούλησης προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις: (α) Να στηριχθεί η έρευνα και η παραγωγή υδρογονανθράκων, (β) να αρθούν τα όποια γραφειοκρατικά εμπόδια δυσχεραίνουν την έγκαιρη αδειοδότηση και (γ) η κυβέρνηση να παροτρύνει τις παραχωρησιούχες εταιρείες όπως επισπεύσουν τις έρευνες και θέσουν στόχους για ερευνητικές γεωτρήσεις. Ακόμη, το ΙΕΝΕ προτείνει την άμεση προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού νέων περιοχών που παρουσιάζουν τεχνικό ενδιαφέρον.

Η Έκθεση του ΙΕΝΕ θα παρουσιαστεί σε διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, 19 Απριλίου.