ΙΕΝΕ: South East Europe Energy Outlook 2021/2022-Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου

29-3-2022

Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου διοργανώνει το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) την Δευτέρα 4 Απριλίου και ώρα 14:00-15:00. 

Στη συνέντευξη Τύπου θα συμμετάσχουν με εισηγήσεις τους οι: 

  • Κωστής Σταμπολής, Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής ΙΕΝΕ.
  • Κωνσταντίνος Θεοφύλακτος, Μηχ-Μηχ, Msc – Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ενεργειακής Αποδοτικότητας, ΙΕΝΕ.
  • Νίκος Σοφιανός, Ενεργειακός Σύμβουλος, Πρόεδρος Επιστ. Επιτροπής ΑΠΕ, ΙΕΝΕ. 

Σημαντικά συμπεράσματα της μεγάλης αυτής μελέτης αναφοράς (reference study) που θα παρουσιαστούν στη συνέντευξη Τύπου καλύπτουν μεταξύ άλλων: 

  • Ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.
  • Υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.
  • Το ενεργειακό μείγμα στη ΝΑ Ευρώπη και η αργή διείσδυση των ΑΠΕ.
  • Απανθρακοποίηση, ενεργειακή αποδοτικότητα και νέες τεχνολογίες.
  • Βέλτιστη αξιοποίηση εγχώριων ενεργειακών πόρων.
  • Ενεργειακές επενδύσεις την τρέχουσα 10ετία στη ΝΑ Ευρώπη.