Αεροπορική Βάση Almaza Αιγύπτου ▪Ολοκληρώθηκε το Σεμινάριο Έρευνας και Διάσωσης Μάχης

14-3-2022

Στελέχη της 31 Μοίρας Επιχειρήσεων Έρευνας Διάσωσης (31 ΜΕΕΔ) και του Σχολείου Όπλων Τακτικής του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής (KEAT) συμμετείχαν ως εκπαιδευτές στο Σεμινάριο με τίτλο «Έρευνα και Διάσωση Μάχης» στην Αεροπορική Βάση Almaza της Αιγύπτου από το Σάββατο 5 έως την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου. Σκοπός του Σεμιναρίου, το οποίο παρακολούθησαν 29 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Αιγύπτου, ήταν η εκπαίδευση και εξοικείωση των συμμετεχόντων στις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την διάσωση προσωπικού σε εχθρικό περιβάλλον και περιελάμβανε αντικείμενα σχεδίασης και εκτέλεσης αποστολών Έρευνας και Διάσωσης Μάχης, καθώς και αντικείμενα επιβίωσης σε εχθρικό περιβάλλον, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Το Σεμινάριο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ΓΕΕΘΑ σε ό,τι αφορά στις διεθνείς συνεργασίες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και συμβάλει στην προβολή των δυνατοτήτων τους για παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε διεθνές περιβάλλον, καθώς και στην επαύξηση του επιπέδου διαλειτουργικότητας των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο Χωρών.

φωτ.ΓΕΕΘΑ