ΚΥΣΕΑ: Η νέα ηγεσία των ΕΔ

9-3-2022

Η νέα ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων ύστερα από τις χθεσινές κρίσεις των ανωτάτων αξιωματικών και την απόφαση της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), της 9ης Μαρτίου 2022 παρατίθεται ακολούθως.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) αποφάσισε:

1. Την τοποθέτηση του Αντιστρατήγου Πέτρου Δεμέστιχα, ως ΣΑ/ΣΕΒΑΣ.

2. Την τοποθέτηση των Αντιστρατήγων, Αντιναυάρχων, Αντιπτεράρχων, ως εξής:

α. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

(1) Τον Αντιστράτηγο Νικόλαο Φλάρη, ως Γενικό Επιθεωρητή Στρατού – Διοικητή Δόγματος Εκπαίδευσης.

(2) Τον Αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελούδη, ως Διοικητή 1ης Στρατιάς.

(3) Τον Αντιστράτηγο Αναστάσιο Σπανό, ως Διοικητή ΣΕΘΑ.

(4) Τον Αντιστράτηγο Δημήτριο Χούπη, ως Διοικητή ΑΣΔΕΝ.

(5) Τον Αντιστράτηγο Ιωάννη Τσιόπλο, ως Διοικητή Δ΄ ΣΣ.

(6) Τον Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, ως Διοικητή ΑΣΔΥΣ.

(7) Τον Αντιστράτηγο Δημόκριτο Κωνσταντάκο, ως Επιτελάρχη ΓΕΣ.

(8) Τον Αντιστράτηγο Σωτήριο Κωστάκογλου, ως Διοικητή Γ΄ ΣΣ / NRDC–GR.

β. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

(1) Τον Αντιναύαρχο (Μ) Χαρίλαο Παπαδημητρίου ΠΝ, ως Διοικητή ΔΔΜΝ.

γ. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

(1) Τον Aντιπτέραρχο (Ι) Πέτρο Χατζήρη, ως Διοικητή ΔΑΥ.

(2) Τον Aντιπτέραρχο (Ι) Κωνσταντίνο Κελλάρη, ως Επιτελάρχη ΓΕΕΘΑ.

3. Τη διατήρηση στη θέση τους, των παρακάτω:

α. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

(1) Τον Αντιστράτηγο Γεώργιο Τσιτσικώστα, ως Διοικητή ΔΕΠ.

(2) Τον Αντιστράτηγο Γεώργιο Κέλλη, ως Υπαρχηγό ΓΕΣ.

β. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

(1) Τον Αντιναύαρχο Παναγιώτη Λυμπέρη ΠΝ, ως Αρχηγό Στόλου.

(2) Τον Αντιναύαρχο Ιωάννη Δρυμούση ΠΝ, ως Υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ.

γ. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

(1) Τον Aντιπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Φασούλα, ως Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας.

(2) Τον Αντιπτέραρχο (ΜΑ) Γεώργιο Καραδήμα, ως Γενικό Επιθεωρητή ΓΕΑ.

Επίσης, αναφορικά με τις Τακτικές – Έκτακτες Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών των ΕΔ, το ΣΑΓΕ κατά την 7η Συνεδρίασή του, της Τετάρτης 9 Μαρτίου 2022, έκρινε ως ακολούθως:

1. Στο Πολεμικό Ναυτικό

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Αρχιπλοίαρχο Κουλούρη Πολυχρόνη ΠΝ

(2) Αρχιπλοίαρχο Τσαρμακλή Λουκά ΠΝ

(3) Αρχιπλοίαρχο Σασιάκο Χρήστο ΠΝ

(4) Αρχιπλοίαρχο (Μ) Σάμπο Αθανάσιο ΠΝ

(5) Αρχιπλοίαρχο (ΥΙ) Παπαγεωργίου Αντώνιο ΠΝ

β. «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» τους:

(1) Αρχιπλοίαρχο Τριβλίδη Απόστολο ΠΝ

(2) Αρχιπλοίαρχο Ράπτη Ηλία ΠΝ

γ. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

(1) Αρχιπλοίαρχο Αγγελόπουλο Νικόλαο ΠΝ

(2) Αρχιπλοίαρχο Μάγκο Μιχαήλ ΠΝ

(3) Αρχιπλοίαρχο Παπανικολάου Παναγιώτη ΠΝ

(4) Αρχιπλοίαρχο (Μ) Σταυριανάκο Παναγιώτη ΠΝ

2. Στην Πολεμική Αεροπορία

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Καραμεσίνη Κωνσταντίνο

(2) Ταξίαρχο (Ι) Σιδερίδη Δημήτριο

(3) Ταξίαρχο (Ι) Μπιρμπίλη Ιωάννη

(4) Ταξίαρχο (Ι) Κουρουμάνη Νικόλαο

(5) Ταξίαρχο (Ι) Τσενεκίδη Γεώργιο

(6) Ταξίαρχο (Ι) Γεωργακόπουλο Παναγιώτη

(7) Ταξίαρχο (ΕΑ) Διακουμάκο Δημήτριο

β. «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Θεοχαρίδη Γρηγόριο

(2) Ταξίαρχο (Ι) Γιαπιτζή Γεώργιο

(3) Ταξίαρχο (Ι) Βάλσαμο Παναγιώτη

(4) Ταξίαρχο (Ι) Κεφαλά Αλέξανδρο

γ. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Βαμβάκο Ιωάννη

(2) Ταξίαρχο (Ι) Καρακασίδη Αντώνιο

(3) Ταξίαρχο (Ι) Σταμούλη Ανδρέα

(4) Ταξίαρχο (Ι) Δουκέλλη Απόστολο

(5) Ταξίαρχο (Ι) Μαλακάκη Σπυρίδωνα

(6) Ταξίαρχο (Ι) Κωστόπουλο Χρυσόστομο

3. Στο Κοινό Νομικό Σώμα

α. «Διατηρητέους» τους:

(1) Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Οικονομίδη Δημήτριο

(2) Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Τάγκο Δημήτριο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Σολκίδη Κωνσταντίνο.

4. Στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών

α. «Διατηρητέους» τους:

(1) Ταξίαρχο (ΟΕ) Πριόβολο Αριστοτέλη

(2) Ταξίαρχο (ΟΕ) Καραΐσκο Παύλο

5. Στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων

«Διατηρητέο» τον Ταξίαρχο (ΣΙ) Κουράκλη Αλέξανδρο-Μιχαήλ

Επιπροσθέτως, το ΣΑΓΕ κατά την 8η Συνεδρίασή του, της Τετάρτης 9 Μαρτίου 2022, έκρινε ως ακολούθως:

1. Στο Κοινό Νομικό Σώμα

Προήγαγε στο βαθμό του Υποστρατήγου (ΝΟΜ) για πλήρωση κενής θέσεως, τον Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Οικονομίδη Δημήτριο.

2. Στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών

Προήγαγε στο βαθμό του Υποστρατήγου (ΟΕ) για πλήρωση κενής θέσεως, τον Ταξίαρχο (ΟΕ) Πριόβολο Αριστοτέλη.

φωτ.αρχείου