Σεμινάριο για την «Διαχείριση της Άμυνας στο Ευρύτερο Πλαίσιο Ασφάλειας»

2-3-2022

Η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ διοργάνωσε το σεμινάριο με τίτλο «Διαχείριση της Άμυνας στο Ευρύτερο Πλαίσιο Ασφάλειας» (Managing Defence in the Wider Security Context), σε συνεργασία με την Ακαδημία Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου και της Πρεσβείας του στην Ελλάδα, από την Δευτέρα 21 έως την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022 στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στο σεμινάριο συμμετείχαν εξειδικευμένο στρατιωτικό προσωπικό όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και εκπρόσωποι Υπουργείων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η εξέταση και η ανάλυση θεμάτων σχετικά με την διακυβέρνηση και την άμυνα, καθώς και η εξέταση σε στρατηγικό επίπεδο αντικειμένων που αφορούν στην ασφάλεια, στην άμυνα και στην ηγεσία, όπως ανακοινώθηκε σχετικώς από το ΓΕΕΘΑ. Κατά την έναρξη του σεμιναρίου, απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα  Matthew Lodge καθώς και ο Διοικητής της ΔΕΠ Αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτσικώστας ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου.

φωτ.ΓΕΕΘΑ