Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων  ▪Χειμερινή Εκπαίδευση

28-2-2022

Eκπαίδευση στον χώρο χειμερινής διαβίωσης του Υμηττού, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα Χιονοδρόμων (ΚΕΟΑΧ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) και στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) διεξήγαγε η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) aπό 24 Ιανουαρίου έως 18 Φεβρουαρίου. Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης, το οποίο παρακολούθησαν και 2 σπουδαστές της ΙΙας Τάξης της École Μilitaire Ιnterarmes της Γαλλίας, περιελάμβανε αντικείμενα εκμάθησης τεχνικών επιβίωσης και διεξαγωγή ασκήσεων μικρών κλιμακίων υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

φωτ.ΓΕΣ