ΙΕΝΕ ▪Σεμινάριο «Managing Energy Markets in a Complex World»

22-2-2022

Η αγορά ενέργειας σε ένα σύνθετο περιβάλλον και οι προκλήσεις για  τους σύγχρονους ενεργειακούς «παίκτες»

«Managing Energy Markets in a Complex World»

2η Σειρά, 14 Μαρτίου – 15 Απριλίου 2022

Το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) διοργανώνει τη 2η Σειρά του σεμιναρίου «Managing Energy Markets in a Complex World», σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων «STRATEGY TECHNICS». Το σεμινάριο αποτελείται από 11 τρίωρες συνεδρίες, καθεμία από τις οποίες θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, Q&A, ομαδικές συναντήσεις και εργασίες μαθημάτων. Κύριος στόχος του σεμιναρίου είναι να παρέχει σε κάθε συμμετέχοντα τα απαραίτητα εργαλεία και εμπιστευτικές πληροφορίες που θα του επιτρέψουν να αναγνωρίσει, να αξιολογήσει και να αποκρυπτογραφήσει τον σημερινό πραγματικά πολύπλοκο κόσμο των σύγχρονων αγορών ενέργειας.

Σε μια περίοδο όπου οι αγορές ενέργειας αλλάζουν συνεχώς, με τις τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και εκπομπών να κυμαίνονται σε καθημερινή βάση και να καθορίζονται από μια ποικιλία αλληλένδετων δυνάμεων της αγοράς, στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Ποιες είναι οι δυνάμεις της αγοράς που επηρεάζουν τις τιμές σε μια σειρά ενεργειακών προϊόντων και πώς συνδέονται μεταξύ τους;
  • Με δεδομένη την μεγάλη αβεβαιότητα, είναι δυνατόν να προβλεφθεί η συμπεριφορά της αγοράς και οι τιμές της ενέργειας μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα;
  • Ποιες φαίνονται να είναι οι τάσεις της αγοράς κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022 και πώς θα διαμορφωθούν οι αγορές κατά το επόμενο έτος;

Επιπλέον, πέραν των τιμών, ένα στέλεχος του ενεργειακού τομέα σήμερα έρχεται αντιμέτωπο με μια σειρά αποφάσεων που σχετίζονται με το ταχέως μεταβαλλόμενο ενεργειακό τοπίο. Ορισμένες από αυτές τις αποφάσεις συνδέονται στενά με τις ενεργειακές υποδομές και τις επιλογές που πρέπει να γίνουν όσον αφορά τις επενδύσεις προκειμένου να διατηρηθούν τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής και τα κανάλια τηλεπικοινωνιών ανοιχτά, σε καλή λειτουργία και ικανά να ανταποκριθούν στις ανάγκες των καταναλωτών σε 24ωρη βάση. Καθώς η ψηφιοποίηση διαχέεται και καθορίζει τελικά το πλήρες φάσμα των λειτουργιών τόσο για τους παρόχους όσο και για τους πελάτες, υπάρχει ανάγκη σχεδιασμού και προετοιμασίας για τις αναμενόμενες αλλαγές της αγοράς. Με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) να μπαίνει γρήγορα στην εικόνα, το σημερινό διοικητικό στέλεχος στον χώρο της ενέργειας θα πρέπει να είναι σε θέση να προβλέψει τον αντίκτυπό της όσον αφορά τη λειτουργία της αγοράς και τη μελλοντική ανάπτυξη.

Μια εξειδικευμένη ομάδα ομιλητών με μακρά σταδιοδρομία και βαθιά γνώση πάνω στις ενεργειακές αγορές θα εξειδικεύσει τα παραπάνω ζητήματα, στοχεύοντας να καλύψει ένα μεγάλο εύρος των σύνθετων αναγκών που αντιμετωπίζουν σήμερα τα στελέχη του ενεργειακού τομέα.