Το «ΔΕΛΦΙΝΙ» ολοκλήρωσε με επιτυχία τις θαλάσσιες εξορμήσεις του

2-2-2022

Ναυτική άσκηση μικρής κλίμακας, με την επωνυμία «ΔΕΛΦΙΝΙ-01/2022», και συμμετοχή Πολεμικών Πλοίων της Διοίκησης Ναυτικού  πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νότια της Λεμεσού και Λάρνακας το διήμερο 31 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου. Σκοπός της άσκησης ήταν η αντιμετώπιση συμβατικών αλλά και ασύμμετρων απειλών με σκοπό την προαγωγή της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των πληρωμάτων, του Περιπολικού Πλοίου Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΑΘ) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, του Πλοίου Γενικής Υποστήριξης (ΠΓΥ) ΑΛΑΣΙΑ και των Περιπολικών Πλοίων (ΠΠ) ΤΣΟΜΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ. Ειδικότερα, το σενάριο της άσκησης περιλάμβανε τακτικές κινήσεις και προχωρητικούς ελιγμούς, εκτέλεση πυρών επιφανείας από τα πυροβόλα των πλοίων, αντιμετώπιση ασύμμετρης απειλής, συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών των πολεμικών πλοίων με τα Ναυτικά παρατηρητήρια, γυμνάσια επιστασίας βλαβών και τεχνικές ασκήσεις, καθώς και αεροναυτική συνεργασία (MEDEVAC) του ΠΠ ΤΣΟΜΑΚΗΣ με Ε/Π  AW-139 της 460 ΜΕΔ.  Τα αποτελέσματα της άσκησης, κατέδειξαν το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και επιχειρησιακής εκπαίδευσης του προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και το υψηλό ηθικό και επαγγελματισμό των πληρωμάτων των πλοίων, όπως ανακοίνωσε σχετικώς το ΓΕΕΦ.