Επιχειρησιακή Αξιολόγηση 4ης Ταξιαρχίας Πεζικού

5-12-2021

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής αξιολόγησης της 4ης Ταξιαρχίας Πεζικού, οι Μονάδες της πραγματοποίησαν αριθμό ασκήσεων, βολών και άλλων επιχειρησιακών αντικειμένων τα οποία εξέταζαν σενάρια που προσομοίαζαν πραγματικές συνθήκες διεξαγωγής επιχειρήσεων. Στην επιχειρησιακή αξιολόγηση η οποία διεξήχθηκε από ομάδα υπό τον Γενικό Επιθεωρητή Εθνικής Φρουράς, Υποστράτηγο Μιχάλη Χατζηδημητρίου, συμμετείχε το σύνολο του προσωπικού της Ταξιαρχίας ενώ σε αριθμό επεισοδίων προσκλήθηκαν έφεδροι και εθνοφύλακες. Ειδικότερα, κατά την περίοδο αξιολόγησης σχεδιάστηκαν από το επιτελείο της Ταξιαρχίας και εκτελέστηκαν από τις Μονάδες, Τακτικές Ασκήσεις Μετά Στρατευμάτων, επιχειρησιακές βολές ατομικού οπλισμού, βολές βαρέων όπλων πεζικού, σενάρια σε αγώνα εντός κατοικημένων τόπων και συνδυάστηκαν με αντικείμενα τα οποία εξέταζαν τις διαδικασίες διοικητικής μέριμνας, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς. Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης παρακολούθησε αριθμό δραστηριοτήτων, διαπιστώνοντας το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και επιχειρησιακής εκπαίδευσης, την άμεση ανταπόκριση και το ηθικό, τόσο του μόνιμου προσωπικού όσο και των εφέδρων/εθνοφυλάκων, καθώς και τον επαγγελματισμό κατά την εκτέλεση των σεναρίων.      

    

φωτ.ΓΕΕΦ