Πολυεθνική Αεροναυτική Άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ-11/2021»

17-11-2021

Η πολυεθνική αεροναυτική άσκηση με την επωνυμία «ΜΕΔΟΥΣΑ-11/2021» στην οποία έχει προσκληθεί και συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία θα πραγματοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης από 17 έως 22 Νοεμβρίου 2021. Εκ μέρους της Εθνικής Φρουράς συμμετέχει το ΠΑΘ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ και Ομάδα Ειδικών Επιχειρήσεων της ΜΥΚ. Η συμμετοχή της Εθνικής Φρουράς στην συγκεκριμένη άσκηση συμβάλει στην επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του προσωπικού, ενισχύει τη διαλειτουργικότητα και αποδεικνύει έμπρακτα την άριστη σχέση μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των συμμετεχουσών χωρών, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς.

φωτ.ΓΕΕΦ