Μνημόνιο Συνεργασίας Υπουργείου Άμυνας και ΑΠΘ για την ανάδειξη της σύγχρονης ναυτικής ιστορίας

12-11-2021

  Μνημόνιο Συνεργασίας  υπέγραψαν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με διάρκεια τριών ετών.  Σκοπός της συνεργασίας είναι η προώθηση και υλοποίηση δράσεων που προάγουν την προστασία της ενάλιας και παράλιας πολιτιστικής κληρονομιάς, την διαφύλαξη των πολιτισμικών αγαθών καθώς και την ανάδειξη της σύγχρονης ναυτικής ιστορίας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και του ΑΠΘ προβλέπεται η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, η συνδιοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και η τεκμηρίωση και καταγραφή των ναυαγίων πολεμικών πλοίων ή αεροσκαφών, κυριότητας του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού αποτελούν ενδεικτικές δράσεις. Το Μνημόνιο Συνεργασίας ΥΠΕΘΑ και ΑΠΘ υπέγραψαν οι εκπρόσωποί τους, αφ’ ενός ο Γενικός Διευθυντής ΓΔΟΣΥ Υποναύαρχος (Ο) Δημήτριος Ρυζιώτης ΠΝ, και αφ’ ετέρου ο Πρύτανης, καθηγητής Νικόλαος Παπαϊωάννου, με την παρουσία εκπροσώπων των Γενικών Επιτελείων ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ. Η εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΘΑ και ΑΠΘ προβλέπεται να ξεκινήσει άμεσα με την σύσταση ομάδων έργου, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

φωτ. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας