Τακτική Άσκηση Στρατηγείων (ΤΑΣ) «ΟΛΥΜΠΟΣ 2021»

2-11-2021

Η προγραμματισμένη Τακτική Άσκηση Στρατηγείων (ΤΑΣ) μεγάλης κλίμακας, με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΟΣ – 2021», στην οποία συμμετέχουν φορείς και υπηρεσίες του ευρύτερου κρατικού τομέα της Κυπριακής Δημοκρατίας  διεξάγεται από την Εθνική Φρουρά (ΕΦ) από 2 έως 4 Νοεμβρίου 2021. Σκοπός της άσκησης, είναι η εξέταση του Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων σε επίπεδο Γενικού Επιτελείου, Σχηματισμών, Τακτικών Συγκροτημάτων και Διοικήσεων, η εξάσκηση επί θεμάτων οργάνωσης, σχεδίασης, διεξαγωγής επιχειρήσεων και δοκιμής σχεδίων, καθώς και ο τρόπος παροχής υποστήριξης στις στρατιωτικές επιχειρήσεις από τους λοιπούς κρατικούς φορείς και υπηρεσίες στο πλαίσιο της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών. Η άσκηση, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, ενισχύει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ της ΕΦ και των λοιπών Κρατικών Φορέων και Υπηρεσιών και συμβάλλει σημαντικά στην επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της ΚΔ σε ότι αφορά στην αντιμετώπιση κρίσεων.

φωτ.ΓΕΕΦ