Σχολείο Τεχνικής Αναρρίχησης με συμμετοχή Προσωπικού Ειδικών Επιχειρήσεων της ΔΕΠ του ΓΕΕΘΑ και της Αιγύπτου

26-10-2021

Η 3η Εκπαιδευτική Σειρά του Σχολείου Τεχνικής Αναρρίχησης στις εγκαταστάσεις του Στρατοπέδου «ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΝΣΚΗ» στη Νέα Πέραμο Αττικής πραγματοποιήθηκε από την Δευτέρα 4 έως Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, με την συμμετοχή προσωπικού της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ (ΔΕΠ/ΓΕΕΘΑ) και 4 Αιγύπτιων Αξιωματικών. Σκοπός του σχολείου ήταν η τεχνική κατάρτιση του προσωπικού Ειδικών Επιχειρήσεων σε θέματα Αναρρίχησης και Καταρρίχησης και περιελάμβανε τα ακόλουθα αντικείμενα:

• Εκπαίδευση σε πύργο αναρρίχησης.

• Αναρρίχηση Top-rope.

• Καταρρίχηση Rappel/FRIES χωρίς και με φόρτο.

• Αναρρίχηση – Καταρρίχηση σε βράχο και άνοιγμα διαδρομής σε βραχώδη περιοχή.

• Καταρρίχηση από Ε/Π UH-1H.

Η ανωτέρω εκπαίδευση έλαβε χώρα στο πλαίσιο του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) των δύο Χωρών, το οποίο υπεγράφη μεταξύ του ΓΕΕΘΑ και του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΕΕΔ) της Αιγύπτου τον Απρίλιο του 2021 και εντάσσεται στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών και συμμαχιών που αναπτύσσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας μας, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ.

φωτ. ΓΕΕΘΑ