Εκπαίδευση Στελεχών Μηχανικού σε αντικείμενα Στρατιωτικής Έρευνας

22-10-2021

Η δεύτερη φάση της εκπαίδευσης προσωπικού της Διοίκησης Μηχανικού της Εθνικής Φρουράς, στην Ανάπτυξη Δυνατοτήτων Στρατιωτικής Έρευνας (Military Search Capability Building)  πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο από 07 έως 22 Οκτωβρίου 2021. Η εν λόγω εκπαίδευση, διεξάγεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων που διοργανώνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, επ΄ ωφελεία των Κρατών Μελών της ΕΕ και υλοποιήθηκε από προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) της Ολλανδίας. Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν ο σχεδιασμός, η εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών και τεχνικών σε πρόσωπα, δρομολόγια, κτίρια, περιοχές και μέσα, με σκοπό τον εντοπισμό απειλών που επηρεάζουν την ομαλή εκτέλεση των στρατιωτικών ελιγμών, ενεργειών και επιχειρήσεων. Μέρος της εκπαίδευσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, παρακολούθησε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης, ο οποίος διαπίστωσε το υψηλό επίπεδο της εκπαίδευσης και τον επαγγελματισμό του προσωπικού που συμμετείχε. Ευχαρίστησε επίσης  το προσωπικό των Ολλανδικών ΕΔ, για την άρτια οργάνωση και υλοποίηση της δραστηριότητας. Η συμμετοχή του προσωπικού της Διοίκησης Μηχανικού στη συγκεκριμένη εκπαίδευση, πέραν της πρόσθετης εμπειρίας που του παρέχει, συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς στο τομέα της Στρατιωτικής Έρευνας.

φωτ.ΓΕΕΦ